Truyện của tác giả: Cố Phán Nhi An Nhiên

Phi Thường Hoàn Mỹ đọc online

Phi Thường Hoàn Mỹ

Tác giả: Cố Phán Nhi An Nhiên

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại, Trọng Sinh

Số chương: 92


Trùng sinh đến kiếp thứ chín, Quý Niệm chỉ mong được sống thoải mái. Nhưng mà Hoàng Đế lại tốt đẹp như vậy, làm cho Quý Niệm có suy nghĩ phải tranh làm của riêng. Hoàng đế: Trẫm chính mình đến đây.