Truyện của tác giả: Muội Chỉ Ái Cật Nhục

Hàng Ngày Làm Npc Ở Thế Giới Xuyên Nhanh đọc online

Hàng Ngày Làm Npc Ở Thế Giới Xuyên Nhanh

Tác giả: Muội Chỉ Ái Cật Nhục

Thể loại: Xuyên Không, Khác, Hài Hước

Số chương: 181


Những gì bạn nhìn thấy, bạn biết, đều là sự thật sao?Tích! NPC cao cấp số 107 thức tỉnh...Lăng Hiểu (Đầu cũng không ngẩng): Ôi, hóa ra tôi là một NPC. Vào lúc người khác đang vắt hết óc ở thế giới xuyên nhanh làm nhiệm vụ, Lăng Hiểu nhàn nhã uống cà phê trêu mèo, làm NPC cá mặn nhất của Chư Thiên vạn giới, có một không hai...