Điền Viên Cốc Hương
10/10 - từ 2 lượt đánh giá
Nghe truyện audio:

Điền Viên Cốc Hương

Đang tải truyện...
0:00
/
0:00

Giới Thiệu Nội Dung Điền Viên Cốc Hương:

Sống lại nông gia thành một đứa bé, chuyện nhà nhiều thị phi.

Nhà nghèo ít bạc bị người khi dễ? Không sợ! Có cha có nương có đại ca!

Một nhà đồng lòng thật ấm áp, xem ta mang theo người nhà làm giàu.

Phu quân? Khụ khụ, nhà còn nghèo nào đâu nghĩ lựa chọn...

audio truyện, audiotruyen, audio truyện full, audio truyen full, doc truyen audio, đọc truyện audio, nghe doc truyen mp3, nghe đọc truyện mp3, nghe truyen audio, nghe truyện audio, nghe truyện ngôn tình, nghe truyen ngon tinh, radio truyen, radio truyện, truyen audio cv, truyện audio cv, truyen audio mp3, truyện audio mp3, truyen audio ngon tinh, nghe truyen ngon tinh, radio truyen, radio truyện, truyen audio cv, truyện audio cv, truyen audio mp3, truyen audio full, truyện audio full, truyện audio mp3, truyen audio ngon tinh, truyện audio ngôn tình, truyen audio online, truyện audio online, truyen audiocv, truyện audiocv, truyệnaudio, truyenaudio, điền viên cốc hương audio, dien vien coc huong audio, thẩm duyệt

Hiện thị
Mời tôi một ly Coffee nha.

TRUYỆN AUDIO ĐỀ XUẤT