Truyện của tác giả: Ma Nữ Không Biết Bay

Dữ Quân Giai Lão đọc online

Dữ Quân Giai Lão

Tác giả: Ma Nữ Không Biết Bay

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Trinh Thám

Số chương: 149


Một Triển Chiêu khí thế lăng nhiên, nho nhã thanh tao. Một Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường tiêu sái, kiệt ngạo bất tuân nhưng lại hết mực nhiệt tình.