Bưu Kiện
Đánh giá cho truyện này
Nghe truyện audio:

Bưu Kiện

Đang tải truyện...
0:00
/
0:00

Giới Thiệu Nội Dung Bưu Kiện:

Văn án

Cô mở hòm thư rất lâu trước đó ra một lần nữa, rương bưu kiện còn có rất nhiều bưu kiện chưa đọc, mỗi một bưu kiện là một câu chuyện nhỏ, nội dung phong bưu kiện gần đây chỉ ngắn ngủi mấy chữ: “Tôi không đợi.”

Nhiều năm sau, khi Nam tiên sinh sửa sang lại giá sách, mở sách giáo khoa mà khi cô đi du học có bức thư, phát hiện trong thư vẫn luôn có một tấm card: “Công tử, hôm nay Seoul có tuyết rơi, sinh nhật vui vẻ.”

audio truyện, audiotruyen, audio truyện full, audio truyen full, doc truyen audio, đọc truyện audio, nghe doc truyen mp3, nghe đọc truyện mp3, nghe truyen audio, nghe truyện audio, nghe truyện ngôn tình, nghe truyen ngon tinh, radio truyen, radio truyện, truyen audio cv, truyện audio cv, truyen audio mp3, truyện audio mp3, truyen audio ngon tinh, nghe truyen ngon tinh, radio truyen, radio truyện, truyen audio cv, truyện audio cv, truyen audio mp3, truyen audio full, truyện audio full, truyện audio mp3, truyen audio ngon tinh, truyện audio ngôn tình, truyen audio online, truyện audio online, truyen audiocv, truyện audiocv, truyệnaudio, truyenaudio, bưu kiện audio, buu kien audio, Nhất Chỉ Tiểu Tiểu Mễ

Hiện thị
Mời tôi một ly Coffee nha.

TRUYỆN AUDIO ĐỀ XUẤT