Truyện của tác giả: Nhất Chỉ Tiểu Tiểu Mễ

Bưu Kiện đọc online

Bưu Kiện

Tác giả: Nhất Chỉ Tiểu Tiểu Mễ

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Số chương: 14


Cô mở hòm thư rất lâu trước đó ra một lần nữa, rương bưu kiện còn có rất nhiều bưu kiện chưa đọc, mỗi một bưu kiện là một câu chuyện nhỏ, nội dung phong bưu kiện gần đây chỉ ngắn ngủi mấy chữ: “Tôi không đợi.”