Phi Thường Hoàn Mỹ
10/10 - từ 1 lượt đánh giá
Nghe truyện audio:

Phi Thường Hoàn Mỹ

Đang tải truyện...
0:00
/
0:00

Giới Thiệu Nội Dung Phi Thường Hoàn Mỹ:

Trùng sinh đến kiếp thứ chín, Quý Niệm chỉ mong được sống thoải mái.

Nhưng mà Hoàng Đế lại tốt đẹp như vậy, làm cho Quý Niệm có suy nghĩ phải tranh làm của riêng.

Hoàng đế: Trẫm chính mình đến đây.

audio truyện, audiotruyen, audio truyện full, audio truyen full, doc truyen audio, đọc truyện audio, nghe doc truyen mp3, nghe đọc truyện mp3, nghe truyen audio, nghe truyện audio, nghe truyện ngôn tình, nghe truyen ngon tinh, radio truyen, radio truyện, truyen audio cv, truyện audio cv, truyen audio mp3, truyện audio mp3, truyen audio ngon tinh, nghe truyen ngon tinh, radio truyen, radio truyện, truyen audio cv, truyện audio cv, truyen audio mp3, truyen audio full, truyện audio full, truyện audio mp3, truyen audio ngon tinh, truyện audio ngôn tình, truyen audio online, truyện audio online, truyen audiocv, truyện audiocv, truyệnaudio, truyenaudio, Phi Thường Hoàn Mỹ audio, phi thuong hoan my audio, Cố Phán Nhi An Nhiên, co phan nhi an nhien

Hiện thị
Mời tôi một ly Coffee nha.

TRUYỆN AUDIO ĐỀ XUẤT